Od kovanica je napravio nešto što niko nije mogao da zamisli.

Upoznajte Ian Watta koji je kada god bih vidio kovanicu na ulici on bi se sagao i podigao je, tokom 14 godine skupljanja on je skupio skoro jedan milion kovanica sa ulice.

” Nikako mi ne može da se desi da ih ne vidim i uvijek sam ih skupljao, a toliko sam ih dugo skupljao da su mi se i drugi priključili kada bi našli novčić odmah bi dali meni ” rekao je Watt

Za 14 godina skupljanja Watt je uspio da pronađe čak 954.000 kovanica i da skupi vrijednost od nekih 47 hiljada funti, sav taj skupljeni novac je poklonio ustanovi za palijativnu njegu

https://rumble.com/v65g33-14-godina-skupljao-novie.html