Grupa turista je krenula na safati kako bi uživala u pustinji i divljim životnjama, ali nije ovo očekivala.

Ova grupa će ovo putovanje da pamti cijelog života, jer je ovaj član grupe htio da kroz otvoreni prozor automobila pomazi lava koji je bio tu.

A ovaj veoma nepromišljeni potez je mogao da ga košta života, jer čim je dotakao lava, lav je odregovao.

” Lav je veoma jak i sposoban je i zna kako da izvuče turistu kroz prozor i na licu mjesta oduzme život, oni su imali sreće što su odmah pobjegli, a ovo je zaista najgluplja stvar koju je ikad iko uradi ” rekao je menadžer