Kada se stvara porodica svi samo žele da to bude sretan brak i a jedan od kriterijuma je vjernost u braku.

Tako da je ovo istraživanje uspjelo da ustanovi koje sve potrebe trebaju biti ispunjeni da bi partner bio vjeran.

Ženi je potrebna nježnost dok je muškarcu potrebna intimnost.  Ženi je potrebno da sa mužem razgovara o svemu, a muškarcu je bitno da ima svoje prijatelje i hobije.

Ženi je uvijek veoma bitna iskrenost i istina, dok je muškarcu bitno da pored sebe ima atraktivnu ženu.

Ženi je veoma potrebno da ima dovoljno novca za sve dok je muškarcu potrebno da ima veoma topao dom.

Ženi je potreban suprug koji će biti veoma dobar otac, a muškarcu je potrebno divljenje od strane žene.