Ovo je veoma dobro pitanje šta bi bolje uticalo na radnika da date veću platu ili svaki dan picu kao dodatak.

Ako vam fali motivacije ili ne možete biti budni prema istraživanjima pizza vam može otvoriti oči i dat motivaciju.

Jer upravo je pizza ta koja će povećati produktivnost i motivisati radnike kako bi radili brže i bolje.

A istraživanje se sprovelo na 4 grupe, dvije su dobile povišnicu a dvije grupe pizzu.

Jednoj od grupa je rečeno da dolazi inspekcija za provjeru rada a drugima nije, tada je ustanovljeno da je inspekcija rada uvidjela da radnici koji su dobili pizzu kao bonus su svoj posao uradili i bili društevniji i složeniji.