Sigurno ste do sada primjetili kako je na daljinskom upravljaču dugme sa brojem pet ima jednu ili dvije izbočine, te izbočine jasno možete da osjetite pod jagodicama

Ove oznake ima svaki daljinski i oni se prave tako da budu što jednostavniji i praktičniji, normalno je da proizvođači misle na osobe koje su slobovidne ili sa oštećenim vidom, zbog toga se na daljinski stavljaju crtice a broj 5 se većinom nalazi i sredini.

Tako da ova izbočina omogućava slabovidnim osobama da mnogo lakše koriste daljinski jer broj pet im je orijentir.