Čuveni dječiji psihijatar Svetomir Bojanin je poznat svima po svojoj knjizi ” Škola kao bolest “, a u njoj je ispričao kako savremeno obrazovanje i škole loše utiču na mentalno zdravlje kod djece.

A onda je u drugoj knjizi ” Tajna škole ” odgovorio kakva škole moraju biti i po tom pitanju je ostao veoma aktivan i zadnjih nekoliko godina je objavio dosta priča ali i imao mnogo nastupa.

” Jedno pitanje za profesora, kako je ponašanje vaših roditelja uticalo na vas kao roditelja”

Pa dok sam ja došao do te uloge trebalo je 36. godina ja sam bio pometen od silnih teorija i psihologije, jedva sam se tada izvukao, trebalo mi je dosta vremena, a naravno to je mnogo uticalo na odnos mene i djeteta.

Ja sam imao neke strahove i morao sam konstatno da učim, a nisam nikako primjenjivao to kako su moji roditelji živjeli niti odnosili prema meni ”

A šta je profeseor poručio svim mladim roditeljima pogledajte na video snimku koji se nalazi ispod :