Koliko vremena vi provodite sa svojim djetetom kada završite posao ?

Prema riječima psihologa potrebno je samo 3 minute odvojiti za vaše dijete i te 3 minute su mnogo bitne i vi ćete zadobiti povjerenje kod vašeg djeteta zauvijek.

Ovo pravilo se zove pravilo 3 minute!

Veoma je bitno da se te 3 minuta pozabavite sa vašim djetetom i da to radite svaki dan i da se ponašate kao da ga niste vidjeli dugo.

Nije važno da li ste samo otišli do radnje bitno je da se ponašate kao da dijete niste vidjeli cijeli dan. Pored toga bitno je da budete u nivou dječijih očiju kad im se obraćate. Provedita te 3 minuta samo da ih grlite i pitate šta se dešava kada vas nema, a to je voema bitno da radite i kada vaše dijete vodite iz škole, vrtića ili kada se vi vratite sa posla.