Kada bolje pogledate ako pretiž, novac i rang nisu alati za motivaciju radnika onda ćete se pitati šta zaista jeste.

Stalni osjećaji povezanosti sa ostalim, osjećaj autonomije i kompetentnosi su najveća motivacija za radnike.

Također, zaposleni koji imaju pravi osjećaj slobode su odmah i sposobniji za samoupravljanje i znaju kakve sve projekte trebaju da rade i kako da vrijeme koje provedu na radnom mjestu bude veoma kvalitetno.

Pored toga veoma su bitni visokokvalitetni odnosi između samih radnika, a to vam je mnogo veća motivacije od povećanja plate.