Nauka nam je naime podarila veoma vrijedne darove kao što su lijekovi, putovanja, internet, ali i sama nauka ima dosta negativnih strana pogotovo ako ste vi religiozan čovjek

Naučnici tvrde kako treba da se prihvati činjenica da nakon ovog života nema više ništa. Profesor Šon Kerol tvrdi da zakoni fizike koji samo stoje u pozatini svakodnevnog života dosta toga objašnjavaju.

On naglašava da bi postojanje života posle smrti i svjest trebala biti odvojena od našeg tijela a naša svijest je samo građena od atoma i elektrona

Sama tvrdnja da neka vrsta svijest ili duše ostaje nakon smrti ima jednu veliku prepreku a to je fizika, ne postoji ni jedan zakon koji bi dozvolio da naše infromacije budu sačuvane u našoj svjesti, nema nikakve šanse da bi naši elektroni mogli opsati ”

A na kraju svega profesor se pozvao na teoriju kvantnog polja koja tvrdi da svaka čestica u svemiru ima svoje mjesto, ima jedno polje za elektron jedno za fotone i jedno za svaku ostalu česticu

” Da postoji bilo koji oblik života nakon smrti do sada bi se već otkrile te čestice duše kao što su sve druge čestice otkrivene “