NIKO NE ZNA TAČAN OGOVOR : Da li vi možete dobiti tačno riješenje ovog zadatka

Ovo je najbolja mozgalica i ona se nalazi sada nalazi pred vama, cijeli svijet je zaludila, jer niko nije mogao dobiti isti rezultat.

Da li vi znate riješenje?

A zbir 3 konja je 30, konja i dvije potkovice je 18, potkovica i čizme je 2 . Koliko je onda zbir čizme, potkovice i konja ?

Ova mozglica je podjelila svijet a neka od riješenja su bila 44, 23, 48, 22.

A pogledajte i video snimak ispod :