Svi dobro znamo da krvarenje iz nosa je voema neprijatno i nije bezbjedno, ipak kod Stivena Levina krvaranje nije moglo da stane

Pa je tako dok je bio na odmoru kod jezera Garda u Italiji njegov nos počeo da krvari i krvarenje nije htjelo da stane, pa su mu lokalni doktori morali da stave tampone kako bi krvarenje prestalo

Kada se on vratio kući, njegov doktor je imao čast da izvati ove tampone samo što nije nije očekivao da će se ovo pronaći kod njega u nosu

Pogledajte video snimak na linku : https://www.youtube.com/watch?v=1HEev-lYmek