Da li uvijek kada vidite bebu neke životinje pohrlite da je uzmete ili mazite, ali to je potpuno pogrešno.

Kada god vidite neku bebu životinju nju ne treba da dirate nego je ostavite na miru, iako se rijeko kada dešava da je majka odbaci bebu, ali u većini slučajeva roditelji te bebe su uvijek negdje u blizini i traže je.

Tako je ovaj momak pronašao malu vranu čini su se roditelji oglašavali da su tu, ali mala vrana je imala veliku želju da postane prijatelj sa čovjekom prije nego što se vrati u svoje gnjezdo

A šta se tačno dogodilo možete da pogledate na video snimku ispod :