Ja sam rodila 3 sina i odrasli su u ljubavi, završili škole, pronašli dobre poslove, pronašli ljubavi svoje i na kraju se oženili.

Svoje porodice su zasnovali i živjeli sa suprugama daleko od mene, jedno dana sam otišla do najstarijeg sina i pitala ga prenoćim kod njih.

Kada sam ustala pitala sam snahu da mi donese malo vode ona mi je donijela bokal iz kojeg nisam mogla da pijem.

Kada sam popila malo vode ostatak je bio prosut iz bokala na postelji, kada mi je donjela čaj ja sam joj rekla da treba promjeniti posteljinu, jer sam prosula vodu slučajno, a ona je krenula da priča da povišenim tonom na kraju mi je rekla da operem posteljinu i da osušim. I rekla ako se to opet dogodi da mi neće dozvoliti da noćim kod njih.

Jutro sam oprala posteljinu, osušila, zatim prikrila svoju ljutnju i razočarenja zatim napustila njihov dom.

Narednog dana sam posjetila srednjeg sina i prenoćila kod njih i ponovila sam istu radnju sa vodom i posteljinom. Snaha je galamila pred mojim sinom, a on je bio samo slijepi posmatrač. Nije se trudio da me zaštiti.

Zatim sam prenoćila kod najmlađeg sina, ponovila istu radnju sa vodom i posteljinom. Kad je ušla mlađa snaha sa čajem rekla sam joj da sam se pomokrila u sinu. A ona mi je blago odgovorila da se ne uzrujavam da se to dešava kod starijih osoba često.