Čim postanete roditelj na vama je velika odgovornost i svaš život se mjenja iz korijena.

Uvijek želite da vaše dijete bude uvijek iskreno, hrabro i ljubazno, a te vreline neće doći niotkud zato je vaspitanje veoma bitno a ovo su stvari koje vi trebate naučiti svoje dijete.

  • Vaše dijete mora da jednako poštuje i dječake i djevojčice
  • Da se nikako ne plaši kada napravi neku grešku nije bitno šta da uradi
  • Da vašem djetetu uvijek bude važnije znanje nego ocjena u školi
  • Vi morate biti roditelj koji nije neprijatelj već prijatelj i da vam dijete može reći sve
  • Da se samo uvijek zauzme za sebe i bori za sebe

  • Da nikada ne radi ono što nebi htio radi tuđeg nekog odobravanja
  • Da ako nešto nije sigurno ili ne zna da uvijek pita
  • Da ima hrabrosti i znanja da profesoru uvijek kaže kako se osjeća
  • Da mora poštovati okolinu i prirodu
  • Da naući reći ” Ne ” kada to treba