Potrebno je zaista da se uloži dosta truda i vremena kako bi na kraju veza bila veoma zdrava i dugo trajala.

Održati vezu je nekada veoma težak posao i zbog toga se nekada zaista pretjera. A inteligentni ljudi nikada ove stvari ne rade u vezi:

Nikada ne analiziraju sve stinice u vezi i na to ne troše svoje vrijeme

Nikada ne smatraju kako će ih partner do kraja upotpuniti

Nikada ne spominje svoju prošlost i ono što se desilo prije

Nikada ne traži uzor u tuđoj ljubavnoj vezi

Nikada svog partnera ne omalovažva nego ga poštuje

Nikada neće prestati da komuniciraju sa ljudilo bilo da se radi o dobrim ili lošim odnosima

Nikada ne prestaju da vole sami sebe

Nikada ne vjeruju da mogu popraviti svog partnera i promjeniti

Nikada na želi da ubrza napredak svoje veze sve ide polako