Ovo je jedna od navika koja će vam otkriti kakav ste čovjek, jer postoje dvije vrste ljudi

Prva vrste je ona koja nakon kupovine i ostavljanja stvari u auto odmah vrate kolice na mjesto predviđeno za njih. A druga vrsta su ljudi koji ih samo ostave na parkingu ili izlazu …

Osobe koje vraćaju kolica su ljudi koji prvi poštuju radnike marketa, jer oni su svjesni da neko to mora uraditi ako oni ne, takvi ljudi nisu nikako sebični imaju morala i veoma su disciplinovani ljudi i oni će da vrate kolice nebitno koliko daleko morali otići. Ti ljudi su veoma sretni i imaju dobre vibracije u životu i to im unosi sreću u život.

Dok oni koji ne vraćaju kolice uvijek misle samo na sebe i imaju veoma negativan pogleda na ovaj život, a samim tim nisu nikada sretni niti zadovoljni ljudi.