Svi smo svjesni da naši mobiteli mnogo zrače, a štetno zračenje može da izazove mnoga oboljenja i bolesti.

A i pored toga svega i ih držimo po džepovima i kod sebe pored kreveta dok spavamo.

Najjače zračenje se javlja kada vi pozovete nekoga, zbog toga ne treba mobitel baš tako držati pored uha.

Kako mobiteli tako i naši televizori, računari, zbog toga je potrebno da ih sve pogasimo kada krenemo na spavamo.

Lista sa najopasnijim mobitelima koji najviše zrače se nalaze na video snimku ispod :