Helen Fišer govori kako su ovo 3 ključna elementa koji garantuju uspješnu i dugu vezu i vi ih trebate primjeniti

Prvo je sposobnost da se saosjećate sa partnerom a i on sa vama – ovo podrazumjeva da i sami prođate isto iskustvo i da potpuno saživite sa problemima koje ima vaš partner

Drugo je sposobnost da vi kontrolišete vaše emocije i onda kada su situacije stresne – krizne situacije su uvijek najbolji test za samu vezu, u takvim situacijama je veoma bitno pokazati ljubav ali i razumjevanje

Treće je da se uvijek primjenjuju pozitivne iluzije – a to je da što više imate pozitivnog razgovora jer čini i vašu vezu pozitivnijom