Svi ljudi vole mozgalice i iluzije jer one pomjeraju sve granice precepcije i danas su iluzije veoma popularne u svijetu, a ovo su neke od najboljih iluzija koje samo pronašli za vas.

Prva iluzija se zove beskonačna čokolada, naime kada se isječe kao na slici ostane kockica čokolade viška, ovaj trik morate isprobati sami kod kuće

Druga lizuja su ove drvene letve, sigurno vam neće bii jasno koja je letvica na kojoj letivici , dobro pogledajte fotografiju koja se nalazi ispod :

Ova iluzija je jedna od najboljih, sve linije izgledaju krivudavo i kada se bolje zagledate one su zaista prave !

Zadnja iluzija je svima poznati toranj u Pizi ” krivi toranj ” koji na prvi pogled izgledao kao doranj na slici desno ali je istina na lijevoj slici