U svakodnevnici judi jako mnogo griješe i nema onig koji se može pohvaliti da nikad nije napravio nijednu grešku.

Od najčešće izgovorenih grešaka izdvajamo sljedeće:

* ATMOSVERA – a pravilno je reći ATMOSFERA jer je to riječ grčkog porijekla.
* UVEŽEN – Aptravilno je UVEZEN jer je to gkagolski pridjev od glagola uvesti.
* ČAK ŠTAVIŠE – To su dvije riječi kone imaju slično ili isto značenje.
* ZASPEM – pRAVILNO JE REĆI ” NE MOGU DA zaspim”
* iskipiti i provriti – to su najčešće greške kod domaćica a pravilno je reći provrijeti i uzavrijeti.
* IZVINUO – Pravil o je u govoru reći IZVINIO dsam se
* VAZNA – Ispravno je reći VAZA , a riječ potiče od njemačkog ” vase”, latinskog ” vas” francuskog ” vase” a znači posuda, sud.
* MAJCA, MAICA – Ovo je jedna od najčešćih grešaka a pravilno je MAJICA.
* UŽASNO JE BILO LIJEPO- ovdje se radio nepravil oj upotrebi priloga ali i pridjeva. Česte su greške koje se prave neke slulajno a neke zbog govornog područja.