Danas je za razvoj, obrazovanje i kulturu djece potrebno mnogo više nego prije.

S toga se sve više ljudi svajetuje sa stručnjacima za razne probleme. Jedan od njih je kako naučiti djecu da štede. Evo šta savjetuju stručnjaci:

Džeparac vam nikada ne smije biti nagrada za neku vrstu poslušnosti, već način putem kojeg ćete vaše dijete naučiti kako da u životu raspolaže sa novcem i kako da budu odgovorne osobe

Samostalnost je veoma bitna, učestvovanje djece u kućnim poslovima se pozitivno odrazuje na razvoj djeteta i veoma je bitno kod sticanja emocionalnih i socijalnih vještina

Učenje iz vašeg iskustva – djecu treba naučiti kako treba da štede i da se novac troši razumno i veoma je bitno ih pustite da sami raspolažu sa svojim novcem

Najbolje je početi kada je dijete malo, tačnije kada dijete napuni 5 godine potrebno je početi sa objašnjenjem šta je novac, kako se zarađuje kako štetiti i kako trošiti na stvari koje su nam potrebne