Svaki dan sa sobom nosimo veliki životni teret kao i mnoge navike zbog kojih smo veoma često neispunjeni, prazni i nesretni

Da biste privukli pozitivnu eneergiju ove stvari nemojte nikako da radite

Teženje ka savršenstvu – nikada nemojte ganjati savršenstvo barem ne ono koje ne postoji, uživajte u malim stvarima koje vas okržuju

Nemojte da imate negativni stav – negativni stav mnogo utiče na ljudsko raspoloženje ali i na našu sreću, oslobodite se tih misli ako želite biti sretni

Nikada nemojte da živite u vašoj prošlosti – skoro sve negativne misle dolaze iz naše prošlosti, dakle ostavite prošlost iza sebe jer se tamo više ne možete vratiti i krenite naprijed