Veoma je teško da se razumije zbog čega ljudi mogu biti stalno negativni, većinom to rade jer nisu zadovoljno sa sobo.

A onda je voema teško iste ljude razumijeti zbog čega ne žele da se projmene.

Ali postoje neki pojedinici koje društvo nikako ne može da proguta i učini nezadovoljnim i negativnim, jer su te osobe jake psihički i ne žele da na njih utiče okoline, nikada neće odreagovati ako ih neko provocira.

Nije se džabe reklo da je ” Šutnja zlato ” psihički jake osobe znaju sa sakriju svoju nervozu, nesigurnost i nikome ne govore da li treba neko da se promjeni.

Njihovo mišljenje je samo njihovo – uvreda je samo nečije mišljenje i to dobro znaju ljudi koji su psihički jaki i oni su svjesni šta drugi ljudi hoće da kažu, kao i da nije potrebno niti vrijedno da se troši energija na tuđe negativne komentare.

Život može biti mnogo jednostavniji – a dobro dobro znaju osobe koje su psihički jake, jer mržnja može samo da komplikuje život, najjednostanvije je da je samo ignorišete i uvijek dobrim odgovorite na tuđu negativnost i tako imate moć da uništite svu negativnu energiju kod drugih.

Život i sreća su veoma bitni – svim psihičkim jakim osoba je sreća i zdravlja na prvom mjestu.