Svaka lična karta je posebna, a evo šta vam upravo govori zadnji broj.

Kada nam zatreba odemo u nadležnu instituciju ( mUp ili opštinu ) i popunimo određene podatke uplatimo iznos koji se traži i nakon slikanja čekamo neko vrijeme da dobijemo svoju ličnu kartu.

Samo rijetki primijete, odnosno obračaju pažnju na detalje sem slike i onih generaloja oko imena prezimena i datuma rođenja šta još ima na ličnoj. Ima na ličnoj jako puno podataka i svi su vezani za vas a rijetki znaju šta oni predstavljaju.

U desnom donjem uglu se nalazi broj a taj broj predstavlja broj osoba koje se nalaze u bazi podataka a koje liče na vas, na toj se strani nalaze i kodovi pomoću kojih se očitava vaša lična karta. Da li ste se nekad zapitaki koje još podatke sadrže vaša lična dokumenta i kome su ti podaci bitni i šta predstavljaju?

Zatomalo istražite, provjerite i informišite se jer se na osnovu toga može saznati mnogo o vama ili vama sličnim osobama.