Morate dobro razmisliti o riječima ove priče jer ove riječi vam mogu promjeniti život.

 

Sjedili su indijanac i njegov unuk, djed se uvijek trudio da što više mudrosti prenese na svog unuka i tako ga je priprema za život i ispričao mu veoma poučnu priču.

U svakom čovjeku postoji borba, jer u nama žive dva vuka rekao je djed, a unuk je pitao: “Kako 2 vuka? “

Jedan je veoma zao a to je strah, bijest, ogorčenje, pohlepa.

Drugi vuk je dobar vuk to je ljubavm nada, dobrota i velikodušnost.

A ko pobjeđuje ? pitao je unuk

Djed je odgovorio ” Onaj kojeg ti više hraniš. “