Nikola Tesla je rekao zbog čega se nikada nije htio da oženi i to 1924. godine za Daily News

Tesla je rekao kako je žena superiornija od muškarca, to je bilo nekada i to je sada nestalo ” na to mjesto je došla žena koja mislim da je njen uspjeh ako bude izjednačena sa muškarcem ”

” Žene žele postati jače od samih muškaraca kako mentalno tako i fizički, svijet je osjetio mnoge tragedije kao i sada ove ekonomske jer se žene takmiče sa muškarcima i zauzimaju njihova mejsta u profesijama ali i industriji, žene se polako na muškost a to je znak propadanja civilizacije ” rekao je tada Tesla