Čak su neki i najpoznatiji ljudi u našoj hostoriji Abraham Lincoln, George Washington i Obama plakali i to na javnim mjestima, a plakanje samo pokazuje mentalnu snagu te osobe.

Ovo je nekoliko razlog zbog čega je osoba koja plače jaka psihički. Takva osoba se ne boji emocija – uvijek se suoči sa osjećanjima bilo da se radi o ljutnji, tugi, depresiji ili možda frustraciji, bitno je da se suočavate sa njima.

Suzbijanje ove emocije je veoma lako učini a pogotovo ako se radi o lošim i negativnim osjećanjima.

Ipak to vas čini vođom – jer možete natjerati ljude oko sebe da iskažu svoja osjećanja, vi odlučite da li ćete biti jaki i da li će vas to učiniti pravim vođom.

Jaka osoba sa plakanjem mnogo ublaži sam stres i tako čuva svoje zdravlje.