Pored toga što so hrani daje bolji ukusi doprinosi zdravlju, so omogućava da krvni pritisak bude u normali jer so dovodi do pada krvnog pritiska dok veće količine povećavaju pritisak.

Tako da so treba biti uvijek dobro izbalansirana kako bi tijelo bilo u ravnoteži, so je također veoma bitna za privlačenje sreće i bogastva u domu i životu ona će vas držati dalje do zla, poteškoća i neprilika.

A ako želite da vam so donese bogastvo i blagostanje so naspite u čašu i stavite u kupatilo i na taj način ćete otjerati negativnu energiju.

Ukoliko je nego bolestan so će uvijek pomoći da se osoba stabilizuje, a so stavite u bakarni sud i ostavite u spavaću sobu kako bi poboljšali san.

A uzmite malu količinu soli i umotajte u crvenu tkaninu i ostavite da visi iznad vrata vašeg doma na taj način ćete imati puno sreće i bogastva.