Dženan Lončarević se prvi put oglasio nakon što je u javnosti odjeknula vijest o razvodu od supruge Samire Lončarević. Kompletan tekst saopštenja koje nam je muzičar poslao preko svog advokata Željka Ristića glasi:

– Ovdje vam se obraćam kao zastupnik Dženana Lončarevića i prilažem punomoćje za zastupanje u skladu sa članom 94. Zakona o javnom informisanju, koji predviđa pravo na odgovor na informaciju. Ipak, posljednjih nekoliko dana moj klijent je primijetio svakodnevnu, jedinstvenu medijsku aktivnost u štampanim i elektronskim medijima, te sa Zenanom Lončarević i Samirom Lončarević vezano za tekući brakorazvodni postupak.

U tom smislu, ovlašćujem Dženan Lončarević u svojstvu advokata da ovo saopštenje pošaljem medijima uz napomenu da nakon ovog saopštenja moj branjenik i ja više nećemo slati Obraćanje medijima ili javnosti, i što je najvažnije, moje lični položaj i životni stil klijenta, koji je tokom svoje karijere maksimalno cijenio svoju privatnost i neće biti objavljen u javnosti, svakako je bio slučaj 28. februara. , 2024. Godine 2008., nakon što dvije strane nisu uspjele da pregovaraju o razvodu, Dženan Lončarević je preko agenta u Opštinskom sudu u Prijepolju podnio tužbu za razvod braka, predlažući da sud raskine brak.

Odlučeno je da se zajednička maloljetna djeca povjeri Samiri Loncharevich. Jednog roditelja i utvrđivanje izdržavanja za zajedničku maloljetnu djecu. Postupci razvoda braka na sudovima predstavljaju samo formalizaciju činjenice da već dugi niz godina ne postoji zajednica života među supružnicima.

Ovaj sudski postupak je jednostavno brakorazvodni postupak kojim se povjerava briga i staranje o zajedničkoj maloljetnoj djeci i utvrđuje iznos na ime alimentacije. Sudski postupak nije postupak za diobu bračne stečevine u kojem se ne raspravlja o tome šta čini bračna stečevina i udjel koji bračni drug može imati u njenom sticanju, a uključuje zastupanje jedne od strana u parnici.

U vezi sa zajedničkom imovinom supružnika i njihovom podjelom. Predstavljaju oblik pritiska koji se vrši na mog klijenta sa mogućom namjerom da mu se nanese šteta, ostavi loš utisak na njega među onima koji prate njegov rad i na kraju naruši njegovu profesionalnu reputaciju, podsjetite Uživo, Dženan Lončarević je javna ličnost.

Posebno napominjemo da nikada nije bilo razgovora između stranaka u postupku u vezi sa bilo kakvom deložacijom ili „deložacijom“ iz porodične kuće, ni tokom ni nakon sudskog postupka. Činjenica je da se nakon podnošenja tužbe advokat Zenana Lončarevića obratio postupajućem sudiji, kao i predsjedniku prijepoljskog mlađeg suda, a pošto nakon podnošenja tužbe predmet nije dostavljen Centru za socijalni rad u Prijepolju. , Agencija postupa po službenoj dužnosti prilikom razvoda braka s maloljetnom djecom.

Dženan Lončarović je zatražio od suda da preduzme pravne radnje i zakaže ročište o pravnoj stvari. Nakon ovog govora, prvo ročište u ovoj pravnoj stvari zakazano je za 23. jul 2024. godine, skoro 5 (pet) mjeseci od početka postupka. submit. Neosnovane su tvrdnje da je Dženan Lončarević iz bilo kog razloga želio da se ovaj postupak obavi brzo ili pretjerano.

Moj klijent se ni u kom smislu ne brine o trajanju brakorazvodnog postupka, niti o formalizaciji sudskog ishoda ovog braka, koji bi se kad-tad desio. U tom smislu, ova izjava predstavlja iznošenje nespornih činjenica medijima i javnosti od strane Dženana Lončarevića, navodeći da se to ništa ne dokazuje osim da je njegovo ime malo poznato. Ovaj sudski postupak se razlikuje od bilo kojeg drugog brakorazvodnog postupka po tome što su izvršioci lica koja nisu široko poznata javnosti. U saopštenju se navodi da nakon ove objave Dženan Lončarević neće davati nove izjave, ni u medijima ni u javnosti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here